Spiegel Erfrecht Consult

Juridisch advies erfrecht •  afwikkeling en bemiddeling nalatenschappen

Spiegel Erfrecht Consult

Home - Spiegel Erfrecht Consult Home - Spiegel Erfrecht Consult

Juridische steun in toch al zware tijden

In de achttien jaar dat ik mij nu bezig houd met nalatenschappen in de breedste zin van het woord, ben ik vele facetten van deze toch verdrietige periode tegengekomen.
Juist omdat partijen in deze periode kwetsbaar zijn en ook niet weten hoe zij deze juridische, vaak ingewikkelde, zaken rond de erfenis moeten aanpakken, ontstaan makkelijk escalaties. Mijn succesvol gebleken aanpak is er op gericht om juist deze escalaties voor te zijn dan wel terug te brengen tot zijn (juridische) essentie, terwijl ook ruimte wordt gelaten voor de emotionele problemen.

Wat kan Spiegel Erfrecht Consult voor u betekenen

Spiegel Erfrecht Consult is opgericht door mr. Marlou Foppe. Spiegel Erfrecht Consult houdt zich exclusief bezig met het erfrecht:

  • Door bemiddeling dan wel nalatenschapsmediation de juridische punten duidelijk krijgen, de emoties een plek geven en vervolgens samen de nalatenschap afwikkelen en alle mogelijke problemen oplossen.
  • Ook indien niet alle partijen om de tafel komen is het door middel van bemiddeling en nalatenschapsmediation nog steeds mogelijk, na uitleg van alle juridische facetten, rust te creëren en vervolgens toch gezamenlijk dan wel door het aangeven van redelijke standpunten aan de andere partijen de problemen rond de erfenis op te lossen.
  • Het afwikkelen van de nalatenschap als executeur en afwikkelings-bewindvoerder dan wel door het behulpzaam zijn van de executeur – afwikkelingsbewindvoerder.
  • Het optreden als vereffenaar van een nalatenschap dan wel het bijstaan van een vereffenaar. Deze specifieke procedure is in de meeste gevallen vereist als een nalatenschap beneficiair is aanvaard dan wel negatief is.
  • Het bijstaan van partijen die een beroep doen op hun legitieme portie. Dit gebeurt meestal als de relatie met de familie is verstoord.
  • Het bijstaan van partijen indien partijen van mening zijn dat bij de afwikkeling van een nalatenschap hun belangen niet dan wel niet voldoende worden behartigd.
  • Het opstellen van de aangifte erfbelasting.
  • Het geven van juridisch advies met betrekking tot bewindvoering voor mensen die hun financiën niet meer zelf kunnen regelen.

Spiegel Erfrecht Consult streeft er naar zaken rond de erfenis in der minne op te lossen.