Spiegel Erfrecht Consult

Advocaat Erfrecht  •  Juridisch advies  •  afwikkeling en bemiddeling nalatenschappen

Spiegel Erfrecht Consult

Achtergrond - Spiegel Erfrecht Consult Achtergrond - Spiegel Erfrecht Consult

Over Spiegel Erfrecht Consult

Spiegel Erfrecht Consult is opgericht door mr. Marlou Foppe (1961). Ik heb een zeer brede werkervaring en achtergrond waardoor ik ook alle andere juridische facetten die bij een nalatenschap naar voren kunnen komen kan beoordelen. Ik ben advocaat geweest bij Baker McKenzie Amsterdam en heb daarna nog als advocaat een kleine praktijk in het familierecht gedurende een jaar waargenomen. Vervolgens heb ik jarenlang bij MeesPierson en daarna bij Fortis verschillende juridische functies bekleed. Vanaf 2006 heb ik mij als partner bij Bonnerman & Partners volledig toegelegd op het erfrecht. In 2011 heb ik besloten mijn werkzaamheden voort te zetten via inschrijving in de advocatuur zodat ik mijn cliënten nog breder kan bijstaan.

Ik ben lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het Erfrecht als specialisme geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd rechtsgebied.

Ik heb vele specialisatiecursussen op mijn vakgebied gevolgd, waaronder Erfrecht voor de advocatuur, Verdiepingscursus erfrecht, Vereffening nalatenschappen, De boedelnotaris als spil bij de verdeling, Internationale aspecten erfrecht, Burgerlijk procesrecht en rechtspleging, Echtscheidings-erfrecht, Erfrecht en procesrecht, Ruzie over de erfenis, Huwelijksvermogensrecht. Daarnaast heb ik de Leergang Erfrecht en de opleiding Nalatenschapsmediation gedaan.

Ik heb mij langzamerhand steeds meer toegelegd op bemiddeling en mediation, met name nalatenschapsmediation, door mijn uitgebreide kennis op het gebied van het erfrecht in al haar facetten te combineren met mijn streven zaken tot rust te brengen en partijen weer tot elkaar te brengen. Juist partijen die procedures rond de erfenis willen vermijden en willen dat nalatenschappen op rustige en respectvolle wijze worden afgewikkeld weten inmiddels de weg naar mij te vinden.