Spiegel Erfrecht Consult

Juridisch advies erfrecht •  afwikkeling en bemiddeling nalatenschappen

Spiegel Erfrecht Consult

Bewindvoering - Spiegel Erfrecht Consult Bewindvoering - Spiegel Erfrecht Consult

Juridisch advies met betrekking tot bewindvoering

Naast het erfrecht geef ik ook advies met betrekking tot bewindvoering omdat dit vaak een voortraject is voor alles wat fout kan gaan bij de afwikkeling van een nalatenschap. Ouders worden ouder en één van de kinderen ontfermt zich over de financiële zaken van de ouders, waardoor al dan niet terecht wantrouwen ontstaat bij de broers en zussen. Of een derde ontfermt zicht over de financiën, te goeder dan wel te kwader trouw.

Dit in een vroeg stadium signaleren en zo mogelijk oplossen, voorkomt dat de afwikkeling van de nalatenschap resulteert in een grote ruzie.

Ouderen die dit zelf willen voorkomen kunnen een levenstestament opstellen.

Ook hierin heb ik veel ervaring en kan met raad en daad bijstaan.