Spiegel Erfrecht Consult

Advocaat Erfrecht  •  Juridisch advies  •  afwikkeling en bemiddeling nalatenschappen

Spiegel Erfrecht Consult

Disclaimer

De inhoud van deze website is op zorgvuldige wijze samengesteld. De informatie is algemeen van karakter en geldt niet automatisch c.q. is niet van toepassing op individuele gevallen. De informatie is niet bedoeld en mag niet worden beschouwd als een persoonlijk juridisch advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Gebruikers van deze website kunnen aan de op deze website gepresenteerde informatie geen rechten ontlenen. Spiegel Erfrecht Consult aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen van het overnemen van verstrekte informatie.

Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website zijn de algemene voorwaarden van toepassing van Spiegel Erfrecht Consult.