Spiegel Erfrecht Consult

Advocaat Erfrecht  •  Juridisch advies  •  afwikkeling en bemiddeling nalatenschappen

Spiegel Erfrecht Consult

Erfrecht - Spiegel Erfrecht Consult Erfrecht - Spiegel Erfrecht Consult

Erfrecht

In sommige gevallen doen zich problemen voor, waarvoor vakkundige hulp en juridisch advies geboden is.

  • Hoe is het testament verwoord. Staat de wil van de overledene duidelijk in het testament of hebben zich zodanige wijzigingen voorgedaan, bijvoorbeeld door een later huwelijk, dat niet meer duidelijk is wie erfgenaam is.
  • Als u als kind te maken hebt met een wettelijke verdeling met een stiefmoeder waar u het niet goed mee kunt vinden en die uw vordering moet vaststellen en geen of onvoldoende openheid in zaken geeft.
  • Omgekeerd, als de kinderen uit een eerder huwelijk van uw overleden echtgenoot zich trachten te bemoeien met  de wettelijke verdeling dan wel uw vruchtgebruik.
  • Hoe haalt degene die onterfd is door zijn ouders toch zijn recht door een beroep te doen op zijn legitieme portie en deze vordering ook succesvol vast te stellen en te innen. Al dan niet door tussenkomst van de rechter.
  • In sommige gevallen is de afwikkeling van een nalatenschap zo geëscaleerd dat een gang naar de rechter de enige oplossing lijkt. Eén van de erfgenamen kan bijvoorbeeld volledig dwarsliggen en de nalatenschap ophouden.
  • Eén van de erfgenamen kan het gevoel hebben volstrekt niet gehoord te worden, soms zelfs genegeerd te worden en zijn rechten veilig gesteld willen zien.

In al deze gevallen, en er zijn er natuurlijk veel meer,  kan ik er voor gaan uw rechten veilig te stellen en voor u op te komen.