Spiegel Erfrecht Consult

Advocaat Erfrecht  •  Juridisch advies  •  afwikkeling en bemiddeling nalatenschappen

Spiegel Erfrecht Consult

Mediation - Spiegel Erfrecht Consult Mediation - Spiegel Erfrecht Consult

Nalatenschapsmediation

Juist mediaton en bemiddeling kan bij overlijden en verdeling van nalatenschappen een goede aanpak zijn. Ik heb gemerkt dat ik door mijn bemiddelende en rustige wijze van aanpakken families weer dichter tot elkaar kan brengen. De onenigheden die zijn ontstaan – of vaak juist al bestonden, maar naar boven komen – door het wegvallen van een familielid (vaak een ouder) en die vervolgens dreigen te escaleren, zijn voor mij een enorme uitdaging.

Bij een problematische erfenis stel ik alle partijen in de gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Ik geef daarbij alle juridische achtergronden en kantlijnen, zodat partijen weten waar zij al dan niet recht op hebben en wat al dan niet redelijk en billijk is. Op basis van deze gesprekken ben ik veelal in staat op de mij eigen wijze en met alle kennis die ik heb te zorgen dat een erfenis zo efficiënt mogelijk wordt aangepakt. Op basis hiervan worden vele schijnbaar onoplosbare familieruzies in rustiger vaarwater gebracht en opgelost. Vaak is het zo dat niet alleen de nalatenschap kan worden afgewikkeld maar dat partijen ook weer openstaan voor elkaars standpunten. En zelfs komen partijen weer nader tot elkaar, ondanks eerdere uitlatingen dat dat absoluut niet tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Tevens blijft het in de familieverhoudingen beter om onderling tot een goede oplossing te komen dan dat partijen zich tot de rechter moeten wenden en zelf toch de regie in de zaak verliezen.

Door deze wijze van aanpak ben ik ook heel goed in staat om de rechten van mensen die niet of onvoldoende worden gehoord naar voren te brengen en veilig te stellen.